Sveriges äldsta boplats

Datum: Onsdag 9 nov 2016 - söndag 31 dec 2017 Visa karta

Norr om Finjasjön har man hittat fynd från Sveriges äldsta boplats. Människan slog läger vid sjöns strand redan under jägarstenåldern.

De första människorna som kom till det som nu är vårt land efter den senaste nedisningen var jägare som levde mer eller mindre i kanten av den smältande inlandsisen. Den äldsta daterade fyndet av mänsklig aktivitet i Sverige är en lämning av ett jägarfolk som under en tid bodde på Finjasjöns strand vid Mölleröd. Det kan vara så länge som för 13.000 -14.000 år sedan under den s k Hamburgerkulturen.

Platsen för fångststationen var väl vald. Finjasjön gick före sjösänkningarna på 1800-talet längre upp och här fanns smala passager mot sjön där bl a ren och älg kunde fångas. Kanske fångade man större fåglar också och fiskade i sjön.

På platsen har man hittat så kallade zinken, ett slags borr av flinta, som är typiska för den här perioden. Från senare perioder har man hittat mycket fynd, bl a pilspetsar från allerötid, även detta tidig stenålder. Andra fynd bl a järnslagg pekar på att det senare bott människor här under flera tusen år.

Amatörarkeologen Ingvar Jönsson var den som fick forskningen att intressera sig för platsen. Han samlade också in ytfynd av flinta och det är delar av denna samling som nu finns i Hembygdsmuseet i Hässleholm.

Texten ovan är tagen från Västra Göinge Hembygdsmuseums hemsida.

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
22 Nov
Onsdag 22 nov 2017 Sveriges äldsta boplats
23 Nov
Torsdag 23 nov 2017 Sveriges äldsta boplats
24 Nov
Fredag 24 nov 2017 Sveriges äldsta boplats
25 Nov
Lördag 25 nov 2017 Sveriges äldsta boplats

Om denna aktivitet